Project logo

Borgloon Naar Werk

Jeugdhuis 't Biejke en VDAB Limburg erkennen het probleem van jeugdwerkloosheid en willen samen dit probleem op een dynamische en toegankelijke manier aanpakken.

Een eerste overleg tussen 't Biejke en VDAB-Limburg leert dat de VDAB de Limburgse jeugdwerkloosheid als één van haar topprioriteiten beschouwt en dat zij vragende partij is om o.a. jongeren actief te betrekken in het uitwerken van een strategie, acties en werkmethodieken.

't Biejke en VDAB kwamen tot de ambitieuze doelstelling een charter uit te werken omtrent jongeren en werk. Dit charter zal voortvloeien uit zeer intens overleg waarbij de expertise van beide partners tot een vernieuwende en concrete engagementsverklaring leidt. Het charter zal concrete actiepunten voor de afgebakende regio en nieuwe opvattingen en methodieken bevatten die in het algemeen kunnen worden aangewend door beide partners. Het proces en het netwerk is even belangrijk als het na te streven resultaat. Eind 2016 is het eerste concretere plan uitgedacht. Een stagiaire zou eens jobbeurs organiseren in onze gekende lounge FABRIK, waarbij jongeren in aanraking komen met verschillende mogelijkheden in de werkwereld. Deze jobbeurs zou echter pas plaatsvinden in 2017.