Project logo

Boer zkt stad

Ondernemen voor jongeren uit de stad vzw coördineert een tewerkstellingsproject in de sociale economie d.m.v. de uitbating van een hotel De Pastorie en een jeugdverblijf het Klokhuis in Gors-Opleeuw.

Ondernemen voor jongeren uit de stad vzw coördineert een tewerkstellingsproject in de sociale economie d.m.v. de uitbating van een hotel De Pastorie en een jeugdverblijf het Klokhuis in Gors-Opleeuw (De Pastorie en herberg Het Klokhuis).

In het kader van sociaal ondernemen voor en door jongeren passen we dit concept aan en breiden we het uit naar de doelgroep jongeren van 14 jaar tem 25 jaar. In 2015 heeft de werkgroep van 't Biejke samen met GORS een programma uitgewerkt voor een driedaags arrangement of een daguitstap voor groepen van alle jeugdhuizen uit Vlaanderen en Brussel.
Centraal staan de overnachtingen in de herberg Het Klokhuis met een programma waarin we landschapsbeleving en landbouwbeleving op een eigentijdse manier aanbieden, zodat dit een meerwaarde biedt voor jeugdhuizen uit stedelijke contexten.

Deze ideeën hebben ze gebundeld in een flyer, die binnenkort verspreid zal worden. 't Biejke kan door zijn connecties met andere jeugdhuizen, jongerenorganisaties en dergeijke, een jongerendoelgroep bereiken. In 2016 is deze flyer vooral intern digitaal doorgespeeld naar de groepen, die een verblijf geboekt hadden.

Niet alleen kinderen, maar ook jongeren in grote en middelgrote steden, vertoeven zeer weinig in landelijke omgevingen, prachtige natuur en krijgen niet vaak de mogelijkheid om dit landschap en de bewerking ervan op een eigentijdse manier zelf te realiseren. In het programma nemen we activiteiten op die gelijk lopen met de jaarprogramma en de avond-activiteiten van jeugdhuis 't Biejke. Hierbij denken we zeker aan de EIGEN KWEEK-initiateven en het bestaande zomerfestival RELEASE, gedragen door 60 jonge vrijwilligers van 't Biejke.

Op lange termijn kunnen we dit project mogelijks uitbreiden naar kwetsbare jongeren: het volledige aanbod promoten naar kansarme doelgroepen. Belangrijke partners hierbij zijn vzw Vakantieparticipatie, het Ministerie van Onderwijs (voor het identificeren voor zogenaamde concentratiescholen) etc. Verder spreken we het netwerk aan van de Bijzondere Jeugdzorg (door een opname van dit programma in het vademecum van de sociale dienst van de jeugdrechtbanken en de voorzieningen van de Bijzondere Jeugdzorg).