Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz kondigde eerder al andere criteria aan voor jeugdhuizen. Nu hebben ook de Vlaamse Jeugdraad en de Strategische Adviesraad een positief advies gegeven aan de plannen, waardoor de plannen op 1 juni 2016 kunnen uitgevoerd worden.

voortaan moeten jeugdhuizen minder dagen per week open zijn en niet langer een minimale oppervlakte van 150 vierkante meter. Over activiteiten, openingsuren en projecten mag vanaf dan ook via sociale media gecommuniceerd worden. Voorheen moest dat via een website gebeuren.

Jeugdhuis 't Biejke