Uit de resultaten van een enquête bij de leden van Formaat zijn er ongeveer 9821 vrijwilligers actief bij ongeveer 427 jeugdhuizen. Dat is een stijging van ongeveer 14% in aantal leden, terwijl het aantal jeugdhuizen stabiel blijft.

De jeugdhuizen worden, volgens Formaat, stuk voor stuk aangestuurd door jongeren (sommige jeugdhuizen, zoals ons jeugdhuis, hebben ook een medewerker, nvdr.). Over het algemeen staan de jongeren dus in voor het financieel en operationeel beleid, als ook voor de inhoud en de evenementen.

Volgens hetzelfde artikel verandert de inhoud van de jeugdhuizen ook. Waar ze vroeger vooral een toog en luide muziek voorstelden, veranderen ze meer en meer naar ontmoetingsplaatsen voor jong ondernemerschap, als artistieke ruimten of studeerplekken, volgens Tom Willox, directeur van Formaat. De jeugdhuizen stellen hun rol meer in vraag en proberen relevant te blijven en te voldoen aan de vraag van de jongeren.

Op 12 november werd de Dag van de Jeugdhuizen georganiseerd om het multidisciplinaire karakter van jeugdhuizen in de verf te zetten.

Jeugdhuis 't Biejke