Jaarlijks ken de Vlaamse overheid subsidies toe aan jeugdhuizen die projecten opzetten rond ondernemerschap of artistieke expressie die de gemeentegrenzen overschrijden. Eind september besliste Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz om meer te investeren in deze projecten. Er werd in totaal 2.987.900 euro vrijgemaakt, een stijging van ongeveer 16% procent ten opzichte van dit jaar (2.560.735 euro).

"Jeugdhuizen zijn open en breed toegankelijke ontmoetingsplekken voor jongeren. Ze bereiken wekelijks duizenden jongeren en vrijwilligers. Daardoor kunnen ze bijdragen om diverse doelstellingen van het Vlaamse jeugdbeleid te realiseren. Op sociaal, cultureel en educatief vlak, maar ook op het vlak van integratie spelen ze een rol in het beleid voor tieners en jongvolwassenen. Het zijn plaatsen waar impulsen gegeven worden rond diversiteit, jeugdcultuur, aandacht voor kwetsbare groepen, zin voor creativiteit en ondernemen." - Sven Gatz

Succesvolle projecten

De jeugdhuizen en de overkoepelende jeugdhuisfederatie Formaat zijn enthousiast over deze aankondiging.
"Dankzij de extra middelen gaat er niet enkel meer geld naar een aantal van de bestaande projecten. In 2017 kunnen er ook nieuwe projecten starten in jeugdhuizen", zegt Tom Willox, directeur van Formaat. "De projecten die sinds 2014 bestaan werpen duidelijk hun vruchten af: jeugdhuizen met een project bereiken nieuwe jongeren en er ontstonden ook meer partnerschappen tussen jeugdhuizen en culturele centra, scholen en andere organisaties." (Formaat,2016)

Onze eigen projecten, zoals bijvoorbeeld Braakland, kunnen dus rekenen op extra steun. Jeugdhuis 't Biejke staat steeds open voor nieuwe ideeën en kan meer subsidies aanvragen voor de ontwikkeling van nieuwe en bestaande projecten.

Jeugdhuis 't Biejke